نوشته‌ها

خشک کن های تبریدی FD

 

هوای فشرده که به شبکه هوا وارد می شود 100% از بخار آب اشباع شده است. هنگام سردکردن هوای فشرده رطوبت آن تقطير می شود. و نه تنها به سيستم هوای فشرده بلکه به توليد نهايی نيز آسيب می رساند. اطلس کوپکو برای از بين بردن اين مشکل انواع جديدی از خشک کن های تبريدی FD ( درایر ) را توليد کرده است اين خشک کن ها کارايی بالايی دارند و دقيقا با نصب و تجهيزات کاربردی کمپرسور G منطبق هستند. به علاوه تکنولوژی پيشرفته اين دستگاه های به همراه مبردهای R1344,R404A اطمينان حاصل می کند که اين دستگاه ها خطری برای محيط زيست ايجاد نمی کنند. این دستگاه باید تمام ضوابط و استانداردهای بين المللی کنونی و آينده محيط زيست را برآورده می کنند. ادامه مطلب