لاستیک کوپلینگ ها اجسام منعطفی هستند که در انواع مختلف تجاری برای شرایط کاری خاصی در دسترس هستند.

لاستیک کوپلینگ اطلس کوپکو پنج وظیفه اصلی بر عهده دارد :

  1. انتقال گشتاور و سرعت از محرک به متحرک
  2. ساز گار کردن نا همراستايی محورها
  3. خنثی و مستهلک کردن ارتعاشات
  4. جبران نامیزانیها
  5. تاثیر بر فرکانس طبیعی سیستم

نا همراستايی شافت ها به علت تغيير بار، تغيير دما، استارت ناگهانی يا توقف سريع به وجود می آيد. کوپلینگ ها می توانند عدم تقارن محوری شعاعی و زاویه ای را بین محور محرک و متحرک تحمل کنند.

لاستیک کوپلینگ انعطاف پذير خود به دو دسته تقسيم ميشود :
  • کوپلينگ  انعطاف پذير مکانيکی
  • کوپلينگ انعطاف پذير متريالی

کوپلينگ انعطاف پذير مکانيکی :

به کوپلينگ هايی گفته می شود که انعطاف پذيری آنها به خاطر ساختمان مکانيکی آنها می باشد.

1- کوپلينگ انعطاف پذير دنده ای (gear coupling)

به روی شافت و موتور 2 توپی نصب شده است که لبه های آن دندانه دار است اين دنده ها بوسيله يک بوش که می تواند 2 تکه يا يک تکه باشد و دارای دندانه های داخلی است، پوشانده می شود دندانه های چرخ دنده ها با دندانه های داخلی بوش درگير شده و انتقال گشتاور صورت می گيرد اتصال اين دو بوش بوسيله spacer صورت می گيرد .

برای موتور های متوسط و بزرگ با توجه به نوع استفاده و کيفيت روانکاری بعد از 2-1 سال نياز به روغنکاری مجدد دارد . اين نوع کوپلينگ بين 3 تا 5 سال و گاهی اوقات 10-5 سال می توان بودن نياز به تعميرات کار کند . درصورتی که بوش از جنس پلاستيک باشد، احتياج به روغنکاری ندارد.

2- کوپلينگ انعطاف پذير فنری (grid coupling)

از دو توپی تشکيل شده که بر روی آنها شيارهای افقی وجود دارد و يکی بر روی شافت پمپ و ديگری بر روی شافت الکتروموتور نصب می شود اين دو hub بوسيله فنر به هم متصل می شوند که فنر بر روی شيارها قرار می گيرد کوپل بوسيله همين فنر از شافت موتور به شافت پمپ منتقل می شود. يک در پوش فنر را در بر گرفته و آنرا در داخل شيارها نگاه می دارد و به عنوان مخزن ذخيره گريس عمل می کند.

کوپلينگ انعطاف پذير متريالی :

کوپلينگ هايی هستند که انعطاف پذيری آنها به خاطر موادی است که در ساختمان آنها به کار رفته است قطعه انعطاف پذير در اين کوپلينگها ممکن است از فلز يا پلاستيک باشد.

توصیه میشود برای کمپرسورهای اطلس کوپکو از لاستیک کوپلینگ اطلس کوپکو استفاده شود.