رادیاتور کمپرسور

رادیاتور کمپرسور عملکرد کلی رادیاتور این است که مایعات یا هوا را خنک کند.

Heat exchangerهای کمپرسور اسکرو اویل اینجکتاکثرا از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده ،

و در اشکال مختلف shell&Tube،لوله ای مسی و صفحه ای(Breeze) طراحی وساخته می شود.کولرها به دو قسمت هوا خنک و آب خنک نیز طبقه بندی می شوند.دو روش خنک کاری در مبدل های حرارتی وجود دارد. که روش جریان همسو (farallel flow)وجریان مخالف (counter flow) نامیده می شوند.از آنجایی که در فرآیند فشرده سازی هوا، در کمپرسور، دمای روغن و هوا بسیار بالا می رود. از این رو باید دمای روغن و هوا کاهش پیدا کند که این امر توسط رادیاتور انجام می گیرد.