روغن کمپرسور اطلس کوپکو

روغن کمپرسور اطلس کوپکو

روانکاری صنعتی چیست ؟ سطوح اجسام در جوار و در تماس با یکدیگر نسبت به هم حرکت نسبی دارند. این اجسام در معرض اصطکاک و ساییدگی قرار می گیرند.بنابراین برای از بین بردن تمام اصطکاک حاصله و یا بخشی از آن، به شیوه ها و روش هایی نیاز داریم. نام آن روش را روانکاری یا روغنکاری می نامند. عملیاتی که اثرات اصطکاک و ساییدگی را کاهش می دهد، روانکاری می گویند. روانکاری در صنعت عملی است که برای جلوگیری از تخریب، اصطکاک، سایش و گسستگی ذرات اجسامی که نسبت به هم حرکت نسبی داشته و در تماس هستند به کار می رود.

بنابراین برای ماشین آلاتی مثل کمپرسور احتیاج به روانکاری صنعتی یا روغن کمپرسور می باشد.

عدم روانکاری صحیح و اصولی ماشین آلات از جمله کمپرسور، باعث بروز مشکلاتی می شود.

از جمله این مشکلات کاهش راندمان مکانیکی و پایین آمدن بازده ماشین است. سرانجام مشکلات ذکر شده فرسایش بیش از حد، فرسودگی و از کارافتادگی زودرس ماشین آلات می باشد.

شرکت اطلس کاسپین عرضه دهنده انواع روغن کمپرسور و یا روانکاری صنعتی می باشد.

در این صفحه می توانید انواع روغن کمپرسور را در حجم های مختلف خریداری نمایید.