کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی چه کاربردی دارد؟

کمپرسورهای پیستونی که سیلندر و پیستون اجزای اصلی تشکیل دهنده آن را تشکیل می دهند.

جزء دسته کمپرسورهای رفت وبرگشتی می باشد. که به اشکال مختلف L شکل، V شکل و … طراحی و ساخته می شوند. این دستگاه ها جزء نسل اول کمپرسورها بوده و برای تولید هوای فشرده با ظرفیت هایی پایین و فشار متغیر مناسب می باشد.این سری از کمپرسورهای پیستونی از ظرفیت های 250 لیتر بر دقیقه تا 1200 لیتر بر دقیقه با فشارهای تا 12 بار ارائه ئمی گردد. داری مخزن افقی یا عمودی، شاسی و کوپل تسمه ای هستند.