کاسه نمد کمپرسور چیست ؟

کمپرسور های اسکرو دارای مکانیکال سیل هایی هستندکه وظیفه آب بندی روغن و هوای فشرده را به عهده دارند.

طراحی این قطعه به شکل پیشرفته ای بوده که میتواند در دور بالا کار کند.

تحمل حرارتی وسایش این قطعه نیز بالا بوده و به اشکال تک لبه و دو لبه با بدنه فلزی مستحکم در اندازهای مختلف و برای واحد های هوا ساز مختلف ساخته شده اند. مکانیال سیلهای کمپرسور اسکرو اویل فری دارای تحمل حرارتی بالاتری می باشند. و به تعداد بیشتری در یک واحد هواساز قرار دارندو سیلهای آب بندی هوا و روغن به صورت مجزا نصب می گردند.