رادیاتور کمپرسور

رادیاتور کمپرسور عملکرد کلی رادیاتور این است که، مایعات یا هوا را خنک کند.

Heat exchanger های کمپرسور اسکرو اویل اینجکت اکثرا از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده، و در اشکال مختلف shell&Tube ، لوله ای مسی و صفحه ای (Breeze) طراحی وساخته می شود. کولرها به دو قسمت هوا خنک و آب خنک نیز طبقه بندی می شوند. دو روش خنک کاری در مبدل های حرارتی وجود دارد. که روش جریان همسو (farallel flow) و جریان مخالف (counter flow) نامیده می شوند. از آن جایی که در فرآیند فشرده سازی هوا ،در کمپرسور، دمای روغن و هوا بسیار بالا می رود. از این رو باید دمای روغن و هوا کاهش پیدا کند، که این امر توسط رادیاتور انجام می گیرد.