ولو کمپرسور اطلس کوپکو

 (valve) ولو کمپرسور  چه کاربردی دارد؟

این دسته valve-ولوهای کمپرسور اطلس کوپکو

برای اینکه جریان یک سیال (گاز، مایع، جامدات) را با ساختار شبیه به مایع لجن را تنظیم (regulate) و هدایت (direct) و همچنین کنترل می کند. valve-ولو های کمپرسور اطلس کاسپین معمولا جز اتصلات هستند، در یک ولو (valve) باز، سیال از یک فشار بالاتر به فشار پایین تر جریان می یابد. و از دیگر کاربردهای ولو های تنظیم دما میزان سیال خروجی و تنظیم فشار مورد بهربرداری قرار می گیرد. سیستم های پیچیده تری که از ولو ها استفاده می کنند، نیاز به کنترل اتوماتیک  بر اساس ورودی های خارجی به وسیله یک متحرک یا اکچریتور (actuator) دارند، همانند تنظیم جریان متغییر در یک لوله بر روی یک میزان مشخص شیر، را بر اساس ورودی و تنظیم که بر روی آن انجام می شود.

از انواع ولوهای کمپرسور اطلس کوپکو  میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.Blow off valve

2.Safety valve

3.Unloading valve

4.Thermostatic valve

5.Drain valve kit

6.Thermostatic valve kit