اطلس کوپکو

لاستیک کوپلینگ

 

لاستیک کوپلینگ ها اجسام منعطفی هستند که در انواع مختلف تجاری برای شرایط کاری خاصی در دسترس هستند.

*لاستیک کوپلینگ اطلس کوپکو پنج وظیفه اصلی بر عهده دارد:

  1. انتقال گشتاور و سرعت از محرک به متحرک
  2. ساز گار کردن نا همراستايی محورها
  3. خنثی و مستهلک کردن ارتعاشات
  4. جبران نامیزانی ها
  5. تاثیر بر فرکانس طبیعی سیستم

ناهم راستايی شافت ها به علت تغيير بار، تغيير دما، استارت ناگهانی يا توقف سريع به وجود می آيد. کوپلینگ ها می توانند عدم تقارن محوری شعاعی و زاویه ای را بین محور محرک و متحرک تحمل کنند.

لاستیک کوپلینگ انعطاف پذير خود به دو دسته تقسيم مي شود :
  • کوپلينگ  انعطاف پذير مکانيکی
  • کوپلينگ انعطاف پذير متريالی

کوپلينگ انعطاف پذير مکانيکی :

به کوپلينگ هايی گفته می شود که انعطاف پذيری آن ها به خاطر ساختمان مکانيکی آن ها می باشد.

1- کوپلينگ انعطاف پذير دنده ای (gear coupling):

به روی شافت و موتور 2 توپی نصب می شوند، که لبه های آن دندانه دار است. اين دنده ها به وسيله ی يک بوش که می تواند 2 تکه يا يک تکه باشد و دارای دندانه های داخلی است، پوشانده می شود. دندانه های چرخ دنده ها با دندانه های داخلی بوش درگير شده و انتقال گشتاور صورت می گيرد. اتصال اين دو بوش بوسيله spacer صورت می گيرد.

برای موتور های متوسط و بزرگ با توجه به نوع استفاده و کيفيت روان کاری بعد از 2-1 سال نياز به روغن کاری مجدد دارد. اين نوع کوپلينگ بين 3 تا 5 سال و گاهی اوقات 10-5 سال می تواند بودن نياز به تعميرات کار کند. درصورتی که بوش از جنس پلاستيک باشد، احتياج به روغن کاری ندارد.

2- کوپلينگ انعطاف پذير فنری (grid coupling):

از دو توپی تشکيل شده که بر روی آن ها شيارهای افقی وجود دارد. يکی بر روی شافت پمپ و ديگری بر روی شافت الکتروموتور نصب می شود. اين دو hub به وسيله ی فنر به هم متصل می شوند. فنر بر روی شيارها قرار می گيرد و کوپلینگ به وسيله ی همين فنر از شافت موتور به شافت پمپ منتقل می شود. يک در پوش فنر را در بر می گیرد و آن را در داخل شيارها نگه می دارد و به عنوان مخزن ذخيره گريس عمل می کند.

کوپلينگ انعطاف پذير متريالی :

کوپلينگ هايی هستند که انعطاف پذيری آن ها به خاطر موادی است که در ساختمان آن ها به کار رفته است. قطعه انعطاف پذير در اين کوپلينگ ها ممکن است از فلز يا پلاستيک باشد.

توصیه می شود برای کمپرسورهای اطلس کوپکو از لاستیک کوپلینگ اطلس کوپکو استفاده شود.