برد کنترل دیجیتال الکترونیکون

برد کنترل دیجیتال الکترونیکون  Elektronikon PLC

برد کنترل دیجیتال الکترونیکون ، PLC مخفف عبارت Programable Logic Controller به معنی کنترل کننده های منطقی و قابل برنامه ریزی است. دستگاه PLC را می توان به یک کامپیوتر شبیه کرد. اما با این فرق که برای منظور خاصی برنامه ریزی شده است.
در روش پروگرام کردن بردهای اطلس کوپکو دستگاه های PLC جایگزین مناسبی برای مدار های فرمان الکتریکی در کلیه فرآیند های صنعتی می باشند. این بردها کنترل فرآیند را به صورت منطقی انجام می دهند.
صورت کلي Elektronikon عملکردهای زير را دارا می باشد:

  1. کنترل اتوماتيک کمپرسور
  2. حفاظت از کمپرسور
  3. مانيتور کردن اجزاي کمپرسور
  4. استارت مجدد اتوماتيک بعد از قطعي ولتاژ

برد کنترل دیجیتال الکترونیکون (plc) در دستگاه های کمپرسور با سنسورهای دما و سنسورهای فشار مختلفي مجهز شده است. در صورتی که يکي از اين ابزارهاي اندازه گيري سطحي بالاتر از ميزان برنامه ريزي شده براي PLC را نشان دهد، کمپرسور استاپ مي شود. به رگلاتور برنامه هايي داده شده است که در زمان هاي مقتضی برای سرويس کمپرسور به اپراتور آلارم هاي مناسبی را بدهد.

انواع برد کنترل دیجتال موجود:

  1. کنترل دیجیتال کمپرسور اسکرو تیپ یک _ GA/ZT/ZR _PLC Elektronikon I
  2. کنترل دیجیتال کمپرسور اسکرو تیپ دو _ GA22/75 _PLC Elektronikon II
  3. کنترل دیجیتال کمپرسور اسکرو تیپ سه _ GA110/500 _PLC Elektronikon III

شما می توانید در این صفحه برد کنترل دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید.

اگر در خرید این محصول احتیاج به مشاوره فنی برد کنترل دیجیتال دارید، می توانید با مشاوران فنی ما در تماس باشید.