کمپرسور های واتر اینجکت - 300 - 300

کمپرسور های کمپرسور اسکرو واتر اویل فری – اینجکت ( AQ Water Compressors Atlas Copco )سری AQ معروف هستند مناسب برای هوای فشرده تمیز و بدون روغن تحت گواهینامه ISO 8573-1 CLASS 0 ارائه میشوند .، نیاز شما به هوای خالص و بدون روغن را برآورده می کند .