تلفن: 33357480 028    33903552 021    33901804 021

فکس: 33328024 028    33902311 021

آدرس: قزوین، خیابان حکم آباد، کوچه حسنی، پلاک 56-58، طبقه سوم واحد 11 شرکت اطلس کاسپین

مدیر عامل

محمدرضا جباری

مدیر فنی مهندسی

میثم چشمارو

کارشناس مهندسی فروش

فرزانه جمالی

کارشناس برق و الکترونیک PLC

سجاد نیک منش

کارشناس مهندسی فروش

سارا زارعی

کارشناس مهندسی فروش

زهرا راد

کارشناس مهندسی فروش

آزاده توسلی