تلفن: 33357480 028    33903552 021    33901804 021

فکس: 33328024 028    33902311 021

آدرس: قزوین، خیابان حکم آباد، کوچه حسنی، پلاک 56-58، طبقه سوم واحد 11 شرکت اطلس کاسپین

مدیر عامل

محمدرضا جباری

مدیر فنی مهندسی

میثم چشمارو

کارشناس مهندسی فروش

فرزانه جمالی

کارشناس مهندسی فروش

سارا زارعی

کارشناس مهندسی فروش

زهرا راد