همانطور که میدانیم شرکت اطلس کوپکو در بخش تولید تجهیزات جانبی کمپرسور، روغن کمپرسور نیز تامین می کند.

که شما میتوانید با توحه به حجم مصرفی دستگاه، روغن مورد نظر را انتخاب نمایید.

اطلاعات کلی :

روغن کمپرسور اطلس کوپکو به دو دسته Mineral و Synthetic تقسیم بندی می گردنند.

روغن های میزان Mineral (معدنی) جزء مشتقات نفت بوده و در پالایشگاه نفت تولید می گردنند.

روغن های Synthetic  دارای پایه ی گیاهی بوده و در آزمایشگاه تولید روغن با اضافه نمودن additive  به آن تولید می گردنند. روغن های Synthetic دارای ویژگی های بهتری نسبت به روغن های Mineral می باشند. و روغن های معدنی دارای ذرات و میکرواورگانیسم هایی هستند که حین استفاده از خود رسوب هایی بر روی ماشین مربوطه به جا می گذارند.

روغن کمپرسور اطلس کوپکو - 2

روغن کمپرسور اطلس کوپکو – 2

خواص :

روغن هایی که در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت مورد استفاده قرار میگیرند باید دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مناسبی باشند.

از جمله این خواص ها :

  • آب گریز بودن (Hydrophobic)

    از خواص مفید این روغن ها (روغن کمپرسور اطلس کوپکو) آب گریز بودن آنهاست. و دلیل آن مخلوط شدن هوای دارای رطوبت با روغن می باشد و اگر روغن مورد نظر آب گریز نباشد و در شرایط فشار و در دمای داخل کمپرسورر با رطوبت موجود در هوای فشرده واکنش داده و خواص آن به سرعت افت پیدا می کند، که این امر موجب مستهلک شدن زود هنگام قطعات غلتشی کمپرسور می گردد.

  • نقطه اشتعال (Flash point)

    یکی دیگر از خواص فیزیکی یک روغن مناسب برای کمپرسورهای هوا اطلس کوپکو نقطه اشتعال آن می باشد. که اگر این خاصیت در محدوده استاندارد روغن کمپرسور قرار نداشته باشد، باعث کاهش خواص فیزیکی روغن در حین کار کمپرسور می گردد.

  • آب گریز بودن (Hydrophobic)

    از خواص مفید این روغن ها (روغن کمپرسور اطلس کوپکو) آب گریز بودن آنهاست. و دلیل آن مخلوط شدن هوای دارای رطوبت با روغن می باشد و اگر روغن مورد نظر آب گریز نباشد و در شرایط فشار و در دمای داخل کمپرسورر با رطوبت موجود در هوای فشرده واکنش داده و خواص آن به سرعت افت پیدا می کند، که این امر موجب مستهلک شدن زود هنگام قطعات غلتشی کمپرسور می گردد.

تجربیات خود را با شما به اشتراک می گذاریم.

از صفحه روغن های اطلس کوپکو دیدن نمایید.

اطلس کوپکو