محصولات کمک آموزشی و مشاوره کمپرسور

محصولات کمک آموزشی و مشاوره کمپرسور

  1. کتاب راهنمای هوای فشرده (کتاب کمپرسور)
  2. کتاب راهنمای جامع پمپ
  3. لوح فشرده سومین سمینار کمپرسور و تجهیزات جانبی در اصفهان

با توجه به نیاز مردم ایران و کشورهای فارسی زبان به منابع ترجمه شده در صنعت به خصوص صنعت کمپرسور و قطعات کمپرسور و همچنین مشاوره کمپرسور، شرکت اطلس کاسپین سه کتاب کمپرسور از تالیفات اطلس کوپکو را ترجمه و دو کتاب را به چاپ رسانیده است و همچنین چندین سمینار صنعتی را در چندین شهر از ایران را برگزار کرده است که لوح فشرده سمینار را تحت عنوان لوح فشرده سومین سمینار کمپرسور و تجهیزات جانبی در اصفهان به عنوان سی دی های کمک آموزشی به فروش میرساند.
شما میتوانید نسخه های چاپی هر دو کتاب را از این صفحه خریداری نمایید.
همچنین مهندسان این شرکت آمادگی هر گونه مشاوره کمپرسور و قطعات جانبی آن از جمله کیت های تعمیراتی، انواع فیلتر هوا، انواع فیلتر سپراتور، انواع فیلتر روغن، روغن کمپرسور، بردهای دیجیتال و فیلتر پایپینگ اطلس کوپکو را نیز دارند.